غسل مادر
روضه شهادت مظلومانه حضرت زهرا(س)؛ «بریز آب روان اسما ولی آهسته آهسته» با مداحی «حاج محمد نوروزی» (10:34)