وای از دل خواهر

وای از دل خواهر
روضه مظلومیت و شهادت امام حسن مجتبی(ع) با مداحی «حاج محمد نوروزی» (9:20)