مظلوم حسن

مظلوم حسن
ذکر مصیبت شهادت امام حسن مجتبی(ع) در بستر شهادت با مداحی «حاج محمد نوروزی» (3:08)