آقام حرم نداره

آقام حرم نداره
سینه زنی و عرض ارادت به محضر امام حسن مجتبی(ع) با نوای «حاج محمد نوروزی» (9:25)