گزارشی از مراسم هفتگی هیئت شاهزاده علی اصغر(ع)بامداحی حاج محمد نوروزی
کجا نوشته عزاداری امام حسین مستحب است؟ چه کسی گفته گریه بر امام حسین مستحب است؟ امام حسین پدر بندگی الهی است، پدر عبادت است، گریه بر امام حسین واجب است، مانند نماز فریضه است...
عقیق:  مراسم هفتگی هیئت شاهزاده علی اصغر با روضه حضرت علی اصغر(ع) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین محسن اعتمادیان سخنرانی کرد و جلسه با مداحی حاج محمد نوروزی ادامه پیدا کرد.

گزیده ای از سخنان حجت الاسلام اعتمادیان را بخوانید؛

*چرا امام حسین اباعبدالله است چرا ابوعلی نیست؟ زیرا او پدر بندگی و معنی واقعیت عبودیت است، اگر حسین بن علی نبود بندگی نیز نبود، شنیده می شود که می گویند عزاداری برای امام حسین مستحب است ولی نماز صبح واجب، پس شب ها کمتر عزاداری کنید تا بتوانید نماز صبح بخوانید، اینکه نماز صبح واجب است درست ولی در کجا نوشته عزاداری امام حسین مستحب است، چه کسی گفته گریه بر امام حسین مستحب است، امام حسین پدر بندگی الهی است، پدر عبادت است، گریه بر امام حسین واجب است مانند نماز فریضه است، به نقل از بزرگی که می فرمود: خداوند هرچه مشتری دارد آن را امام حسین جمع کرده است، عبادت و بندگی خدا مرهون استاد دانشگاه عبودیت حسین بن علی است.

*برای آدم های ریزی مثل من خود حضرت عزرائیل برای گرفتن روح از بدن نمی آید، بلکه او لشکر دارد و لشکریانش را موظف می کند. برای افراد بزرگ و والا مقام خود شخص عزرائیل تشریف می آورند و جان  را از بدن آن ها می گیرد، امام برای امام حسین خود خوداوند این کار را انجام دادند.

*حسین بن علی بندگی خود را به زیباترین وضع انجام داده، پیامبر23 سال زحمت کشید سه نفر را توانست تربیت کند، حضرت یوسف14 سال  وزیر غلات بود فقط یک روز توانست مردم را هدایت کند، تنها کسی که در یک نصف روز بندگی خدا را تضمین کرد حسین ابن علی بود، در روایات آمده مردم هر گریه ای را کتمان کنید ولی گریه بر امام حسین را علنی و بلند انجام دهید.

*میرزا علی آقا قاضی استاد سالکان الهی می فرمودند: تمام پرده ها با توسل به اباعبدالله الحسین کنار می رود، وقتی سر به سجده میگذارید به تربت امام حسین سجده کنید که 70 پرده از مقابل دیدگان شما کنار خواهد رفت.

*وقتی قوم حضرت یونس  او را مورد اذیت وآزار قرار دادند فرار کرد، وقتی خداوند جام بلا را به هرکسی داد بعضی ها فرار کردند، بعضی ها بو کردند، بعضی ها لب زدند، حضرت ایوب جام بلای خداوند را لب زد به آن بلایا دچار شد، حضرت ابراهیم بو کرد به داستان حضرت اسماعیل دچار شد، ولی اباعبدالله الحسین جام را سرکشید و گفت اگر باز هم هست راضی هستم برای خداوند بچشم.


اشعار خوانده شده توسط حاج محمد نوروزی


شرار عشق تو خوشتر زآب حیوان است
چنان که آب بقای تو آتش جان است

به یاد روی تو ای آبروی اهل بهشت
اگر به آتش دوزخ روم گلستان است

کسی که کوی تو را بر بهشت بفروشد
سزای او جهنم نه بدتر از آن است

عنایتی که به خاک رهت شوم خاری 
که خار راه تو خوشتر زسرو بستان است

اگر تو درد دهی ناز میکنم به دوا 
که دردمند تو را به زدرمان است

هنوز، به آوای وحی می گویم
کسی که خاک نشین تو شد سلیمان است


مرا زلطف و کرامت اسیر خود کردی
وگرنه به دل خم زلف تورا فراوان است

کسی که از تو نگوید هماره خاموش است
دلی که با تو نخندد همیشه گریان است

صدای گریه ی مجنون خوش گشت
هنوز زاشک دیده ی او خون دل بیابان است

هزار سال گذشت زمردن مجنون
هنوز مردم صحرا نشین سیه پوش اند


گزارش تصویری؛

گزارش: معین احدی