مرحوم مهدی علامه

ذکر مصیبت امام علی (ع) و حضرت عباس (ع) 

ذکر مصیبت حضرت علی اکبر (ع) 

ذکر مصیبت حضرت عباس (ع) 

ذکر مصیبت امام حسین (ع) 

ذکر مصیبت طفل شیرخوار امام حسین (ع) 

ذکر مصیبت حضرت قاسم (ع)

پند و ذکر مصیبت امام رضا علیه السلام در شب آخر ماه صفر

مدح و منقبت امیرالمومنین علیه السلام در عید غدیر