مرحوم ماشاءالله چاووش

ذکر مصیبت امام علی (ع) و امام حسین (ع) 

ذکر مصیبت حضرت زینب (س)