مرحوم علی اصغر خراط ها

بخشی از زیارت نامه حضرت ام البنین (س) و ذکر مصیبت امام حسین (ع) 

بخشی از دعای کمیل و ذکر مصیبت حضرت عباس (ع) 

ذکر مصیبت حضرت عباس (ع)