برچسب ها :
حاج محمد نوروزی ,  مسلمیه ,  ایام مسلمیه ,  هیت شاهزاده علی اصغر ,