هیت محبان الرضا :از ساعت 20:45 دوشنبه نهم و سه شنبه  دهم دیماه   مکان:خیابان ازادی طرشت خیابان شهید اکبری بقعه شیخ طرشتی
از تاریخ دهم دیماه نود ودو الی  دوازدهم دیماه از ساعت 10 مکان:خیابان ایران بیت الحسن علامت پرچم
هیت متوسلین به چهارده معصوم  :از ساعت 18:30 از دوشنبه 9 دیماه بمدت 4 شب مکان:خیابان ایت الله کاشانی روبروی شهرداری منطقه 5حوزه مقاومت بسیج 115 لیله القدر
 


برچسب ها :
حاج محمد نوروزی ,