جلسات هفتگی هیت شاهزاده علی اصغر با نوای:حاج محمد نوروزی چهارشنبه شبهااز ساعت 19مکان:بالاتر از میدان منیریه کوی راتق حسینیه شهدای حیدری ارام